Call for contributions for chapters on the history of alternative medicine

The Cahiers Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidzorg (Cahiers History of Medicine and Healthcare) are looking for contributions for their new book on the theme of alternative medicine. The Cahiers History of Medicine and Healthcare is a medical-historical book series which, since 2013, has published several annual issues on medical history topics. Please find the call for contributions below (in Dutch).

OPROEP VOOR BIJDRAGE aan Cahiers Geschiedenis van de
Geneeskunde en Gezondheidszorg (Uitgeverij Garant)
Themanummer: EEN GESCHIEDENIS VAN DE ALTERNATIEVE GENEESKUNDE


Wij zijn zeer verheugd om u uit te nodigen een bijdrage te leveren aan het Cahiers GGG’s themanummer over een geschiedenis van de alternatieve geneeskunde.

Cahiers Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidzorg is een medisch-historische boekenreeks die sinds 2013 jaarlijks verschillende nummers uitgeeft over onderwerpen aangaande medische geschiedenis, lichaamsgeschiedenis, geschiedenis van de zorg en verpleegkunde, hospitaalgeschiedenis, enzomeer. De redactie is een samengestelde Belgisch-Nederlandse redactie met specialisten uit de medische, (kunst)historische, klassieke en taalkundige achtergrond, die instaan voor de interne reviewprocedure. Omwille van het brede lezerspubliek doelen wij op teksten die algemeen toegankelijk en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Het nummer over de geschiedenis van de alternatieve geneeskunde presenteert de titel als “een geschiedenis”. Cahiers GGG heeft de uitdrukkelijke taak om te vertrekken vanuit een strikt wetenschappelijk beginsel, en daarom zal het doelen de alternatieve geneeskunde, en haar premissen en praktijken, aan de tand te voelen. Hierbij willen we aandacht hebben voor zowel actuele tendenzen als de historische achtergrond binnen de medische en zorgkundige geschiedenis. Onderwerpen die aan bod komen in dit nummer zijn (maar niet uitsluitend):

 • Homeopathie
 • Quantum homeopathie, quantum heling
 • Historische figuren (vb. Samuel Hahnemann, Sebastian Kneipp, Dr. A. Vogel, Dr. Cornelis
  Moerman,…)
 • Instituten aangaande alternatieve geneeskunde (vb. The European Committee for Homeopathy;
  Homeopathy Research Institute)
 • Integratieve geneeskunde (vb integratieve oncologie)
 • Niet-westerse geneeskunde
 • Holistische geneeskunde
 • Farmacologie en farma-industrie van alternatieve geneesmiddelen
 • Pseudowetenschappen
 • Traditionele Chinese geneeskunde
 • Ayurveda
 • Voodoo, shamanisme en spirituele geneeskunde (vb. Christelijke geneeskunde)
 • Energetische geneeskunde
 • Kwakzalvers
 • Regulatie en effecten mechanismes
 • Wetenschappelijke studies naar alternatieve geneeskunde
 • Voordelen, bedenkingen, risico’s en gevaren

Cahiers GGG wenst voor dit themanummer artikels (2000-10.000 woorden) of geïnformeerde opiniestukken (1000-3000 woorden) op te nemen. Wij verwelkomen afbeeldingen in de bijdrages, mits conform met de geldende auteurs- en portretrechten. Specifieke details in verband met de vormelijke richtlijnen en vereisten, worden gecommuniceerd na toezegging.

We streven dit themanummer te publiceren in het najaar van 2024. Naast academici nodigen we ook specialisten uit het beroepsveld, beleidsmakers, en uitmuntende studenten uit een bijdrage te leveren.

Indien interesse, ontvangen wij graag spoedig een bericht van u:

 • Met een korte samenvatting of voorstel van uw bijdrage (max. 300 woorden)
 • Een korte cv of biografie (max. 1 pagina)
 • Gebruik makend van het adres: annemie.leemans@uantwerpen.be
 • Met in de titel van de mail: “Cahiers GGG alternatieve geneeskunde”

Voor alle vragen kan u ons bereiken via annemie.leemans@uantwerpen.be.